Menu Sluiten
België

Privacy Statement

ABN AMRO Lease en uw persoonsgegevens
In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Sommige websites van ABN AMRO Lease gebruiken uw persoonsgegevens misschien anders dan in dit algemene Privacy Statement wordt beschreven. In dat geval vindt u op de website een ander privacy statement. We vinden het belangrijk dat u dit weet, om onaangename verrassingen te voorkomen. 

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?
Is uw onderneming een klant van ons of hebt u contact met ons opgenomen voor informatie over onze producten en diensten? Heeft u of uw onderneming een van onze producten aangevraagd? Bent u partner, bestuurder, aandeelhouder, houder van een aanmerkelijk belang of uiteindelijk begunstigde (UBO) van een van onze klanten? Staat u garant of verstrekt u zekerheid voor een van onze klanten? Bent u een tussenpersoon? Werkt u voor een van onze klanten? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens of die van bij u betrokken personen om zaken met u te kunnen doen, bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij ondernemingen waaraan we diensten verlenen en waarmee we corresponderen, alsmede van de partners, bestuurders, aandeelhouders, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegevers, verstrekkers van zekerheid en UBO’s van deze ondernemingen, alsmede van bestuurders van gelieerde ondernemingen of van tussenpersonen.

Als u tot de bovenstaande personen behoort, is dit Privacy Statement ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy
Wij hebben binnen onze organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming. Voor ABN AMRO Lease neemt u contact op met GDPR.AAL.NL@abnamroabf.com.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Verantwoordelijk voor uw gegevens is: ABN AMRO Asset Based Finance N.V., handelend onder de naam ABN AMRO Lease, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 30099465 (“ABN AMRO Lease”). De zetel van ABN AMRO Lease is gelegen te Nederland, 3526 KK Utrecht, Beneluxlaan 1010. ABN AMRO Lease maakt deel uit van ABN AMRO Bank N.V.