Ondernemer aan het woord: De VGT

img

Nieuws - 03 maart 2014

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren bestaat al sinds 1952. Naast de dagelijkse ondersteuning op velerlei gebieden, heeft de VGT een aantal projecten in beheer waarvan de leden vonden dat het onderwerp (vooral geïnitieerd op basis van wetgeving) beter collectief bij en door de branche-organisatie geïmplementeerd kon worden. Daar vallen onder andere de projecten inzake registratie oude openstaande facturen, de incasso van onbetaalde facturen, de wetgeving op het gebied van arbo- en milieuzaken en de wetgeving op het gebied van het gebruik van röntgenstraling onder.

Een ander belangrijk project voor de leden van de VGT is, volgens Ed Koolsteeg, het kunnen aanbieden van lease-oplossingen aan haar klanten. Onder de klanten van VGT vallen tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetisten en/of tandtechnische laboratoria.

Lease is uitgegroeid tot één van de vaste pijlers van de VGT
De VGT heeft inmiddels een lange staat van dienst als het gaat om de bemiddeling in het financieren van bedrijfsmiddelen. “Op verzoek van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) om een vriendelijke financieringsvorm te bedenken voor komende investeringen, zijn wij in 1995 begonnen met het aanbieden van lease. Op het gebied van praktijkhygiëne is deze ledenservice tot één van de vaste pijlers van onze vereniging verworden’’, aldus Ed Kolsteeg.

Goede samenwerking
Door de sterke band tussen ABN AMRO Lease en ABN AMRO Bank (Sector Specialisten Medische en Vrije Beroepen) stelt deze samenwerking de VGT in staat via haar leden ook financiering ten behoeve van investeringen in onroerend goed, nieuwbouw en/of verbouw aan te bieden. Ed Kolsteeg:“Wij verwachten veel van deze samenwerking, vooral om te komen tot een totaal product ten aanzien van de financieringsbehoefte in de tandheelkundige branche. En dan niet alleen voor de financiering van apparatuur, maar ook kijkende naar de andere behoeften die bij de professionals leven. Mede door de digitalisering van de tandheelkunde nemen de investeringen steeds verder toe en is het dus uiterst belangrijk hierin met een goede partner op te kunnen trekken”.

Vendor Lease
Lease producten worden via verschillende kanalen aangeboden: direct en indirect. De afdeling Vendor verkoopt leaseproducten via het indirecte kanaal, door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met Vendoren (leveranciers).

Bij het indirecte verkoopkanaal introduceert de Vendor (VGT) ABN AMRO Lease bij de eindklanten. De eindklanten zijn in dit geval de afnemers van de Leden van VGT. ABN AMRO Lease sluit vervolgens een leasecontract direct met de afnemer van de groothandelaar en lid van VGT.

Meer weten over de VGT?
Klik dan hier om naar de website van de VGT te gaan.

Meer informatie over Vendor Lease?
Neem dan contact op met onze Vendor-afdeling via vendor@nl.abnamrolease.com of via +31 (0)30 290 65 91.