Menu Sluiten
Nederland
Nieuws

Sector update Public: Medisch-specialistische zorg en Lease

Nieuws - 02 juni 2014

<plaatje>

Ontwikkelingen in de markt
Er is een duidelijke trend zichtbaar: de concentratie van hoog complexe zorg en de decentralisatie van laag complexe zorg. Deze ontwikkeling wordt afgedwongen door de regelgever en de zorginkopers, waarbij er gestuurd wordt op het verlenen van zorg op de juiste plek, volgens de juiste regels en voor de laagst mogelijke prijs.

Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het contracteren van voldoende volume om de kosten van het ziekenhuis te dekken (Visie op Sectoren ABN AMRO, 2014). De opkomst van buitenpoli’s is hier een gevolg van. Om volume vast te houden in een stabiele markt, wordt zorg dicht bij de burger georganiseerd, op de goedkoopste plek. Wanneer de complexiteit toeneemt, is een bezoek aan het ziekenhuis vereist. Deze ontwikkelingen dwingen ziekenhuizen om intensiever te gaan samenwerken, wat heeft geleid tot een fusiegolf tussen 2010 en 2013. Elk ziekenhuis bleef een algemeen ziekenhuis, maar koos daarnaast een aantal medische specialismen om zich in de markt te kunnen onderscheiden.

Wat zijn de voorspellingen?
Door deze ontwikkelingen, en doordat contracten met zorgverzekeraars vooralsnog gebaseerd zijn op volumes uit het verleden, gaan er een aantal zaken veranderen. Zo wordt er een toename van het aantal gespecialiseerde klinieken voorspeld, alsmede een krimp van kleinere algemene ziekenhuizen. Het is de verwachting dat de omzet in volume niet toeneemt, enerzijds door de selectieve inkoop door de zorgverzekeraar en anderzijds door de bewuste keuze van de consument. Daarnaast hebben strengere kapitaaleisen, beperkte financieringsmiddelen en het toegenomen risico binnen de zorgsector als gevolg dat 100% financiering niet langer vanzelfsprekend is. ABN AMRO Lease kan hier echter de uitkomst bieden.

Wat kan ABN AMRO Lease voor u betekenen?
Steeds vaker wordt lease gebruikt als alternatief voor de financiering van medische apparatuur en inventarissen. Waar investeringen in apparatuur traditioneel bancair gefinancierd werden, is lease met een inhaalslag bezig. Omdat er bij ABN AMRO Lease gekeken wordt naar de kenmerken van het te financieren object, bieden wij veel voordelen voor deze sector:

  • Dankzij onze objectkennis, kunnen wij inspelen op realistische gebruiks- en afschrijvingstermijnen. Zo kan er met Lease tot 121% gefinancierd worden. Dit is voordelig in de zorgsector, omdat deze sector de btw niet kan terugvorderen. Daarnaast kan op deze wijze de btw gespreid betaald worden.
  • Doordat de IT-component in medische apparatuur steeds belangrijker wordt, bieden wij totaaloplossingen voor medische apparatuur inclusief het softwarecomponent.
  • Eerder gedane investeringen kunnen bij ons worden ondergebracht. Het volledige bedrag, inclusief btw, wordt tegen de boekwaarde door ons gefinancierd. Dit komt de liquiditeitspositie, en dus de financiële flexibiliteit, van zorginstellingen ten goede.

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben als gevolg dat lease als financieringsoplossing erg aantrekkelijk is voor investeringen in medische apparatuur en inventarissen.

Heeft u vragen over wat we voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met onze Relatiemanager Public:
Pim van Lexmond
Mobiel: +31 (0)6 13 76 21 79
E-mail: pim.van.lexmond@nl.abnamrolease.com

Kijk voor uw sector update op: https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/visie-op-medisch-specialistische-zorg/