Ondernemer aan het woord: Veros Metaalwerken B.V.

img

Nieuws - 24 november 2014

Veros Metaalwerken B.V.
Veros krijgt vragen uit veel verschillende branches, zoals machinebouw, farmacie, voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, maritiem, petrochemie, automobiel en overige industrieën. Ze worden gevraagd om machine-onderdelen te produceren op basis van tekeningen die de klant aanlevert. Doordat ze modules of volledige machines kunnen samenbouwen, kan Veros Metaalwerken B.V. de klant ook op dit vlak geheel ontzorgen: “Wij richten ons voornamelijk op zaken als het produceren, het assembleren en het gehele logistieke traject wat daar omheen hangt. Wij kunnen goed meedenken met de klant over maakbaarheid en om daar een kostenreductie in te creëren. Maar wij hebben bewust gekozen om geen machines te gaan engineren en ontwikkelen. Dus vooral doen waar je goed in bent", aldus Oscar.

Investeringsbehoefte
Doordat Veros een kapitaalintensief bedrijf is, moet er regelmatig geïnvesteerd worden in productiemiddelen. Oscar: “Het bedrijf heb ik inmiddels 2,5 jaar geleden overgenomen, waardoor de buffer nog opgebouwd moet worden. En met leasen heb je goed inzicht in je maandelijkse kosten, je houdt je liquiditeit en je machinepark goed op peil. Dit is wat in de huidige tijd zeer belangrijk is. Je weet goed waar je aan toe bent en wat een machine moet opleveren wil je hem aanschaffen."

Door toenemende klantvragen heeft Veros besloten het huidige machinepark uit te breiden met een 5-assige freesbank en een robotcel. Door de uitbreiding van het machinepark is Veros in staat een sprong voorwaarts te maken op het gebied van efficiency en flexibiliteit naar de klant.

De freesbank en de robotcel zijn gefinancierd middels een operationele lease. Veros heeft daarmee de financieringstermijn afgestemd op de economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. Een ander bijkomend voordeel is dat ABN AMRO Lease tot 100% van de aanschafwaarde financiert waardoor het werkkapitaal van Veros niet onnodig belast wordt. Dit komt de liquiditeit van het bedrijf ten goede.

Samenwerking
Oscar over de samenwerking met ABN AMRO Lease: “Wij hebben jaren lange ervaring met ABN AMRO Lease en hebben altijd goed samengewerkt. Ook in moeilijke tijden hebben ze ons niet laten vallen. Daarbij komt dat het niveau van samenwerken en interesse in elkaar hoog is en daarom werken we nu nog altijd samen.”