Ondernemer aan het woord: Gebroeders Hoefnagels Transport

img

Nieuws - 02 maart 2015

Core business Hoefnagels Transport
"Hoefnagels Transport staat bekend om haar strakke planning en zorgvuldige en snelle levering”, vertelt Gino. “Ook zijn we gespecialiseerd in het uitzonderlijk en speciaal transport. Daarnaast richt Gebroeders Hoefnagels Transport zich op containervervoer, zowel nationaal als internationaal.”

Veel transportbedrijven hebben zware jaren achter de rug, maar Gebroeders Hoefnagels zegt weinig last van de crisis ondervonden te hebben. Gino: “Wij zijn teruggegaan naar onze core business. We hebben veel expertise en ervaring op het gebied van het vervoeren van bouwmaterialen. Doordat onze planners en chauffeurs actief meedenken met de eindafnemer en veel kennis hebben van de bouwsector, kunnen ze advies geven over welke soort trekkers het beste ingezet kunnen worden op verschillende typen (bouw)terreinen.”

Daarnaast is Hoefnagels Transport agile ingericht. Het transportbedrijf heeft een vaste kern met daaromheen een flexibele schil. “Zo is het wagenpark gefinancierd met een optimale mix van eigen en vreemd vermogen”, aldus Gino. Ook is Hoefnagels, als familiebedrijf, in staat snel te schakelen en door de korte lijnen binnen de organisatie, kan het bedrijf goed inspelen op de klantwens en op de steeds veranderende omgeving. De hoge betrokkenheid van de medewerkers speelt tevens een belangrijke rol bij het succes van het bedrijf.

Kansen zien in MVO
Bij Hoefnagels Transport staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Gino: “Zo hebben we tijdig geïnvesteerd in EURO 6 trekkers, die voldoen aan de steeds scherpere emissienormen. Door deze investering, kunnen we ook leveren aan gebieden waar specifieke toegangseisen gelden, zoals de Maasvlakte en bepaalde binnenstedelijke gebieden.”

Ook heeft Gebroeders Hoefnagels Transport slimme boordcomputers in de trekkers geïnstalleerd, die de chauffeurs van diagnoses voorzien over hun rijstijl, brandstofverbruik en rijtijd. Naast goed voor het milieu, geeft deze manier van communiceren de chauffeur de nodige rust om voldoende aandacht te kunnen besteden aan hun eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers.

Onderscheidend vermogen
Dankzij een slim track & trace systeem, kan Hoefnagels eindafnemers snel informeren over de stand van zaken met betrekking tot de levering. Gino: “Soms zien we dat een vracht in de file staat, maar dankzij het track & trace systeem, kunnen we de andere vracht om de file leiden. Dan schakelen we direct met de afnemer over wat wenselijk is. Want we denken altijd met de klant mee, zo ook over in welke tijdsintervallen en in welke volgorde de vrachten geleverd moeten worden.” Transparantie vindt het transportbedrijf ook erg belangrijk. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een portal, waar klanten in kunnen loggen om de status van hun bestelling te volgen en te zien wat er die week nog in de planning staat.

Over de samenwerking met ABN AMRO Lease
Het transportbedrijf is positief over de samenwerking met ABN AMRO Lease. Gino: “ABN AMRO Lease denkt met ons mee, net zoals wij met onze klanten meedenken. Het contact is intensief en de betrokkenheid bij onze business is hoog. Zo heeft de adviseur van ABN AMRO Lease ons aangeraden om met onze vervangingsinvestering slim gebruik te maken van de ECB-korting die ABN AMRO Lease nu aanbiedt. Die 1% korting op het totale financieringsbedrag is toch mooi meegenomen. Daar win je wel een pluspuntje mee.”

Klik hier voor meer informatie over Hoefnagels Transport.