Smart mobility: "Elektrisch is de toekomst"

img

Nieuws - 07 oktober 2015

Hot topic in meerdere sectoren
Er is in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid. Een goed voorbeeld uit de praktijk zijn alternatieven voor brandstof. "In grond-, weg- en waterbouw en meer specifiek havenmaterieel, is er een ontwikkeling naar meer LNG/CNG-gedreven bedrijfsmiddelen. Dit is gunstig, hoewel er tegelijkertijd een kantelpunt gaande is met het oog op de beschikbaarheid van deze grondstoffen en de aanwezigheid van vulstations. Alternatieve brandstoffen vereisen bovendien aparte technieken. Gelukkig zijn die relatief eenvoudig te implementeren waardoor we een betrouwbaar alternatief in handen hebben dat perspectief biedt voor de toekomst”, zegt Fokko Jansma, specialist Construction and Agricultural Equipment. Duurzaamheid is van trend steeds meer verworden tot noodzaak, voegt zijn collega, en equipment specialist Trucks & Trailers, Jochem de Klein toe. “Omdat het draagvlak enorm is vergroot, komt er steeds meer budget beschikbaar voor duurzame oplossingen.”

Volledig geautomatiseerd
Veel (duurzame) ontwikkelingen in mobiliteit hebben hun oorsprong in de auto-industrie voordat ze navolging krijgen in de grond-, weg- en waterbouw. “Een voorbeeld zijn elektrische auto’s. Ze zijn al weer jaren op de markt en pas sinds kort zien we het principe in grondverzetmaterieel, zoals shovels die elektrisch functioneren. Elektrisch rijden met bedrijfsmiddelen heeft de toekomst, mogelijk ook volledig geautomatiseerd. Op de Tweede Maasvlakte rijden al enige tijd volledig geautomatiseerde wagens rond die containers lossen. Op deze automated guided vehicles-systemen wordt in de toekomst alleen nog maar meer ingezet”, denkt Jansma.

Uitdagingen
Voor elektrische vrachtwagens is het echter nog te vroeg. De Klein ziet meer progressie in het al eerder genoemde gebruik van alternatieve brandstoffen. Mits de producenten zich richten op één techniek zodat er versnelling ontstaat, meent hij. “We maken daarbij een onderscheid tussen trekkend en getrokken materieel. Bij trekkend materieel werken producenten van trucks al samen met het oog op smart mobility en worden verschillende technieken doorontwikkeld. Voor getrokken materieel, zoals koel/vries-motoren op zonne-energie, hybride autolaadkranen of elektrische meeneemheftrucks zijn de technische oplossingen nog nieuw.”

“Alternatieve brandstoffen en bijbehorende technieken brengen evenwel ook uitdagingen met zich mee. Bij dalende brandstofprijzen kan een duurzaam alternatief duurder worden, wat impact heeft op het verdienmodel van bedrijven. Ook voor leasemaatschappijen als ABN AMRO Lease zijn nieuwe duurzame bedrijfsmiddelen een uitdaging. Het vraagt om andere risicoprofielen en durf om het waardeverloop en de markt voor occasions met nog onbekende technische levensduren in te schatten. De kernvraag is hoe te komen tot een goede bedrijfseconomische oplossing.” Jansma: “Om echt te slagen moet verduurzaming bedrijfseconomisch rendabel zijn en toekomstbestendig op eigen merites. Alleen dan gaat het de goede kant op.”

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of kijk hier voor uw contactpersoon in de buurt.