Besparen op uw bedrijfsmiddelen door inzicht in uw TCO

img

Nieuws - 31 oktober 2016

De economie trekt langzaam aan en de bedrijfsinvesteringen nemen toe, meldt het CBS. Kortom, het moment om te investeren is aangebroken. Voor het maken van goede investeringskeuzes is inzicht in uw kosten van cruciaal belang. Een belangrijk hulpmiddel hierbij, is het helder krijgen van uw Total Cost of Ownership. Wilt u weten hoe inzicht in uw TCO kan leiden tot besparingen op uw bedrijfsmiddelen?

Wat is de Total Cost of Ownership?
De Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze voor het inzichtelijk maken van alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en het gebruik gedurende de economische levensduur van ingekochte bedrijfsmiddelen. Hiermee kunt u bepalen of een investering rendabel is door de totale kosten in kaart te brengen en af te zetten tegen de opbrengsten van de investering. Daarnaast kunt u verschillende investeringen vergelijken door te kijken naar de kosten tijdens de economische levensduur in plaats van naar de aanschafskosten. Hierbij worden de kosten per draaiuur berekend.

Wat kunt u doen om uw TCO te beïnvloeden?
Bij het berekenen van de TCO van een machine, is het belangrijk om alle kosten gedurende de gebruiksduur van de machine helder te hebben. Elk element kan vervolgens weergegeven worden als een percentage van de kosten per draaiuur. Grote kostenposten zijn vaak de loonkosten, aanschafkosten, brandstofkosten en slijtdelen. Hoe de verdeling van de kosten voor u precies uitkomt, hangt af van een aantal factoren. En dan kan het best wat uitmaken of u een oude machine heeft die is afgeschreven maar nog inzetbaar is of dat u een nieuwe machine heeft staan die aan alle huidige vereisten voldoet. Wie inzicht heeft in zijn totale kosten kan precies zien op welke onderdelen eventueel bespaard kan worden.

Meerjarenplan materieelbeheer
Voorheen werden, in bijvoorbeeld de melkveehouderij, machines doorgaans 500 tot 800 draaiuren per jaar gebruikt. In 10 jaar tijd zijn dat 8.000 draaiuren. U kon toen gerust in 10 jaar afschrijven. Tegenwoordig ligt het gebruik van machines tussen de 1.000 en 1.300 draaiuren per jaar, wat neerkomt op 30% meer uren. Dus is het belangrijk meer aandacht te hebben voor:

  • Slijtage

  • Reparatie en preventief, dan wel frequenter

  • Onderhoud

  • Aangepaste afschrijvingen 

De geavanceerde technieken, het intensievere gebruik en de daarmee gepaard gaande hogere kosten voor onderhoud en reparatie, vragen om een pro-actief beheer van uw machinepark. Het is daarom meer dan ooit van belang een goed meerjarenplan ten aanzien van uw materieelbeheer te hebben. 

Investeren in de lange termijn
Vaak ligt de focus op de aanschafprijs van een machine terwijl deze, afgezet tegen de totale kosten van het gebruik, een beperkt onderdeel uitmaken. Door middel van de TCO kan duidelijk worden dat een investering op de lange termijn zeer rendabel is. Denk hierbij aan het vervangen van een oude machine met een hoger brandstofverbruik, door een nieuwe machine met een lager brandstofverbruik én die voldoet aan de strengere milieu- en emissie-eisen. Deze investering kan in eerste instantie misschien zwaar op de portemonnee drukken, maar is op de lange termijn kostenbesparend.

Flexibiliteit middels Lease
Lease biedt flexibiliteit. Wilt u voorop lopen op het gebied van innovatie? Dankzij inzicht in uw TCO kan worden besloten om te investeren. Als u uw werkkapitaal hier echter niet voor wilt of kunt vrijmaken, is financiering door lease een goede optie. Door gelijke maandelijks termijnen weet u precies waar u aan toe bent, en heeft u toch ruimte om te ondernemen.

Welke ontwikkelingen, die uw TCO beïnvloeden, spelen in uw markt en in uw sector? En waarom is inzicht in uw variabelen belangrijker dan ooit? Lees hier meer over TCO.