Aan tafel...!

img

Nieuws - 27 november 2017

Honderd professionals, op één locatie, met één gemeenschappelijk doel. Onlangs vond de Summit Ketenregie plaats bij Huis ter Duin in Noordwijk. Ruim honderd logistieke professionals kwamen samen om doelgericht te praten over elektrisch transport in de binnenstedelijke distributie. ABN AMRO Lease was sponsor van één van de ronde tafel gesprekken en bracht invloedrijke partijen uit de niche markt ‘binnenstedelijke geconditioneerde distributie’ bij elkaar. De hele keten van verlader, logistieke dienstverlener, kapitaal verschaffer, leverancier en overheid was aanwezig om elektrisch transport concreet te maken.

De weg naar een schone binnenstad
Van pakketjes bezorgen tot het bevoorraden van supermarkten en winkels. Elke dag komen er duizenden vrachtwagens en bestelwagens samen in de Nederlandse binnensteden om producten te leveren of op te halen. Deze transportmiddelen rijden tot op heden nog grotendeels op milieuonvriendelijke brandstoffen, zoals diesel. Ook is er sprake van een grote inefficiëntie in het transportproces. Echter, om aan de CO2 reductiedoestellingen van het Klimaatakkoord te voldoen, is ook de sector Transport en Logistiek genoodzaakt om stappen te zetten richting een schonere binnenstad.

Elektrisch transport is dé oplossing voor een schonere binnenstad. Toch komt elektrisch rijden maar moeizaam van de grond in de sector Transport en Logistiek. De investeringen voor de transporteur zijn vaak te hoog, de risico’s te groot en het aanbod te klein. Verschillende partijen uit de transportketen realiseren zich nu dat het nodig is om samen te werken om de transitie naar elektrisch rijden te kunnen verwerkelijken. De partijen kwamen samen tijdens de Summit Ketenregie waar twee onderwerpen centraal stonden: ‘Food distribution retail’ en ‘Home delivering’.

Reductie in de retail
Het eerste ronde tafel gesprek over ‘Food distribution retail’ werd geleid door ABN AMRO Lease. Doordat alle partijen actief deelnamen in het gesprek, lukte het om discussiepunten te concretiseren tot drie duidelijke actiepunten:

  • Allereerst is het belangrijk dat de overheid een duidelijke ingangsdatum stelt. Deze ingangsdatum moet voor iedereen duidelijk maken vanaf wanneer er met welke maximale CO2 uitstoot gereden mag worden. Dit zorgt er tevens voor dat producenten richting moeten geven aan welke techniek op welk moment op de markt moet zijn. Dit zullen vermoedelijk elektrische vrachtwagens zijn.

  • Ten tweede zal de overheid met één gelijkluidend nationaal beleid moeten komen. Op het moment zijn er veel losse milieuzones in grote steden met ieder een verschillende regelgeving. Professionals uit de transportketen kunnen een adviserende rol aannemen door hun kennis te delen met de overheid bij de totstandkoming van dit beleid. Een internationale standaard is de wens, maar nationale afstemming is al een grote stap voorwaarts.

  • Tot slot is er positieve stimulering van de koplopers nodig. Dit kan enerzijds door financiële voordelen, zoals subsidies. Anderzijds kan dit door het aanbieden van voordelen in faciliteiten, zoals een langere laad- en lostijd of het aanbieden van een proefconcept. Er was overeenstemming over het feit dat koplopers goed zichtbaar moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat volgers sneller volgen.

Bewust bestellen
Het centrale onderwerp in het tweede ronde tafel gesprek was ‘Home delivery’. Ook ABN AMRO Lease nam deel aan dit gesprek. Om de branche ‘Home delivery’ te verduurzamen zal een veelvoorkomend denkbeeld fundamenteel moeten veranderen, zowel onder consumenten als onder bedrijven. In tegenstelling tot ’Food distribution retail’, heerst in deze branche de gedachte dat transport ‘gratis’ is. Deze gedachte zorgt ervoor dat transporteurs in een bijna onmogelijke positie worden geduwd. De focus voor de transporteurs ligt hierdoor niet op wie de beste is, maar wie de goedkoopste is. Anders komen de transporteurs, meestal zzp’ers, simpelweg niet aan het werk.

Om ook in de sector ‘Home delivery’ verandering tot stand te brengen is het nodig om de keten bewuster te krijgen van het feit dat transport niet gratis ís en niet gratis kán. Pas daarna heeft verduurzaming van de transportmiddelen een kans van slagen en krijgt ook de verdere efficiëntie in ‘Home delivery’ ruimte. Kortom, er is werk aan de winkel. Gelukkig zijn er tijdens de ronde tafel gesprekken concrete plannen gemaakt om de Nederlandse binnensteden in de toekomst weer groen te laten kleuren. Nu over tot actie…

Vragen?
Voor vragen over de Summit Ketenregie of de verduurzaming in de sector Transport en Logistiek kunt u contact op met Jochem de Klein.

Onze equipment specialist

Jochem de Klein
Equipment specialist Transport & Logistiek

T: +31 (0)30 212 6573
E: jochem.de.klein@nl.abnamrolease.com