Focus op aanschafprijs niet meer van deze tijd

img

Nieuws - 17 januari 2017

“Agrarisch materieel krijgt eigen financiering”, kopte een artikel in AgriVisie onlangs. Het is niet meer vanzelfsprekend om de aanschaf van tractors en machines met een standaard bancaire lening te financieren. Andere financieringsvormen, zoals lease, zijn bezig aan een opmars. Onder andere omdat deze beter passen bij de levenscyclus van het materieel. Aan het woord is Sjoerd de Bruijn, Equipment Specialist Agri & Food van ABN AMRO Lease: “Onze insteek is om de hele economische levensduur van een machine te benutten.”

Intensiever gebruik machines

De toegenomen omvang van agrarische bedrijven, heeft zijn weerslag op het gebruik van bedrijfsmiddelen. Dat vraagt om een andere kijk op materieel. De Bruijn: “Voorheen werden, in bijvoorbeeld de melkveehouderij, machines doorgaans 500 tot 800 draaiuren per jaar gebruikt. In 10 jaar tijd zijn dat 8.000 draaiuren. Afschrijven in tien jaar tijd paste daar prima bij. Tegenwoordig ligt het gebruik van machines tussen de 1.000 en 1.300 draaiuren per jaar, wat neerkomt op 30% meer uren. Dan is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor zaken zoals slijtage, reparatie en afschrijvingen.”

Focus op aanschafprijs niet meer van deze tijd

De Bruijn legt uit: “Vaak ligt de focus op de aanschafprijs van een machine terwijl deze, afgezet tegen de totale kosten van het gebruik, een beperkt onderdeel vormt van de machinekosten. Ik adviseer daarom om per machine de kosten per draaiuur te berekenen. Wie inzicht heeft in zijn totale kosten, kan precies zien op welke onderdelen eventueel bespaard kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijk zijn om de huidige tractor te vervangen door een nieuwe die minder brandstof per draaiuur verbruikt.”

Meer aandacht voor de looptijd

De looptijd van een leaseovereenkomst kan veel verschil maken in de kosten. De Bruijn: Bij een tractor heb je het dan over een jaar of acht. Dat is veelal langer dan de financieringsmogelijkheden die verkopers van agrarisch materieel aanbieden. Kortere financieringen passen agrarische ondernemers vaak niet goed, want veel boeren zijn wel kapitaalkrachtig maar hebben geen cash.”

Meer weten over wat lease voor uw kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Sjoerd de Bruijn, Equipment Specialist Food & Agri.

Sjoerd de Bruijn
Equipment specialist Food & Agri

T: +31 (0)30 212 6764
E: sjoerd.de.bruijn@nl.abnamrolease.com