De rol van lease in de circulaire economie

img

Nieuws - 17 januari 2017

De circulaire economie, een veel gehoorde term. Maar uit de Nederlandse Investeringsmonitor blijkt dat slechts vier op de tien bedrijven (38%) weet wat er met de circulaire economie wordt bedoeld. Tijd voor opheldering. Wat wordt bedoelt met de term circulaire economie? En welke rol kan lease hierin spelen?

Wat wordt er verstaan onder de circulaire economie?

Er zijn meerdere definities voor de circulaire economie. In feite is de circulaire economie een gesloten waardeketen waarin het draait om het zo hoogwaardig mogelijk blijven benutten van grondstoffen. In de circulaire economie zijn de producten van vandaag de grondstoffen voor morgen. Materialen en grondstoffen bevinden zich in een continue stroom en er bestaat feitelijk geen afval. Dit in tegenstelling tot het huidige economisch model: de lineaire economie. Hier staat het delven van grondstoffen, produceren, consumeren en weggooien centraal.


Van lineair naar circulair

De onderliggende business modellen.

Het business model van de meeste productiebedrijven draait vaak om zoveel mogelijk producten verkopen tegen zo laag mogelijke kosten. Maar veel grondstoffen zijn moeilijker verkrijgbaar en daardoor duurder. De circulaire economie wordt gezien als een antwoord om de uitdaging rond de uitputting van grondstoffen het hoofd te bieden. In een ideale wereld werken alle schakels in het systeem samen. Daarom is het voor bedrijven van belang naar de gehele levenscyclus van het product te kijken, ongeacht hun rol in de huidige lineaire keten. Zo leveren in een circulaire economie steeds meer bedrijven een dienst in plaats van een product. Grondstoffen blijven eigendom van de leverancier en de klant betaalt voor het gebruik van het product.

Van theorie naar praktijk: het houden van grip op het object

Belangrijk in het circulaire systeem, is het houden van grip op de grondstoffen, het product of het object. In de praktijk is het niet zo eenvoudig om van een lineair business model de overstap te maken naar een circulair model. Toch zijn er enkele handvaten die hierbij kunnen helpen. Leasen kan hierbij een rol spelen.

Bij welke business modellen kan ABN AMRO Lease een rol spelen?

  • Product Life Extension

Bij dit business model draait het om het verlengen van de technische levensduur (product life cycle) van een product door bijvoorbeeld reparatie, refurbishment of remarketing. Voorwaarde is wel dat het product bij de verkopende partij (leverancier of producent) terugkeert. Vendor Lease is een uitermate geschikt instrument voor leveranciers om grip op hun bedrijfsmiddelen te houden. Zo komt het object na het verstrijken van de looptijd van de lease weer in het bezit van de leverancier. Dit stelt de leverancier in staat om de levensduur van het object te verlengen, door bijvoorbeeld refurbishment of remanufacturing.

  • Products as a service

Een ander business model is het aanbieden van een product als een dienst. Hierbij verschuift de focus van het verkopen van bedrijfsmiddelen naar het aanbieden van andere diensten. Vendor Lease stelt de verkopende partij (leverancier of producent) in staat om een extra service te leveren door bij het verkoop van het bedrijfsmiddel ook een financieringsoplossing aan te bieden. Dit heeft een positief effect hebben op de afzet alsmede op de klantbinding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Vendor Lease? Kijk dan hier of neem contact op met onze Vendor desk via vendor@nl.abnamrolease.com of via (030) 290 65 91.