Lease reële optie voor duurzame transitie bedrijven

img

Nieuws - 14 mei 2019

Geen ondernemer kan vandaag de dag om duurzaamheid heen. Voor kleinere bedrijven is het vaak niet zo eenvoudig om het ook echt te gaan doen. Zij hebben weinig kennis en zijn gebaat bij een deskundig advies en passend financieringsplan. Grotere bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in een aantrekkelijk financieringsvoorstel om hun plannen te realiseren. Voor Claudio Moretti, Manager Commercial Banking bij ABN AMRO Asset Based Finance (ABF) is duurzaamheid niet meer weg te denken uit het leaseassortiment van de bank.

Claudio ziet voldoende kansen. “Samen met een paar collega’s ben ik een paar jaar geleden een duurzaamheidsplan gaan schrijven. We waren en zijn ervan overtuigd dat wij met onze leaseproducten van grote betekenis kunnen zijn in de duurzame transitie van bedrijven. Onze focus ligt op de financiering van energiebesparende productiemiddelen (assets) en het sluiten van ‘sustainable deals’. Dat willen we zo breed mogelijk uitrollen. Mensen zijn hierin overigens allesbepalend, je hebt de energie van mensen nodig om dingen te veranderen. Tot dusver gaat dat goed. Naast geloof en overtuiging is uiteraard ook kennis heel belangrijk. Daarom moeten we blijven investeren in de opleiding van onze relatiemanagers.”

Van zonnecollectoren tot machines voor bioplastic

Veel van de leaseprojecten richten zich op het milieu en schone energie. “We financieren veel zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en energieopslagsystemen. Maar denk ook aan machines die bioplastic produceren. Olifantsgras is een milieuvriendelijk ingrediënt om dit soort plastic mee te maken. Zo zijn er ook thermische ovens die oud asfalt omzetten in basisproducten als zand, grind en gips. Deze materialen kunnen elders weer prima van nut zijn. Het grootste deel van de warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt voor energieopwekking. Zo voorziet het bedrijf in zijn eigen energie en levert het ook nog aan de industrie in de buurt. Dit gaat met minimale CO2-uitstoot gepaard. Misschien goed om te benadrukken: we adviseren onze klanten niet over hun bedrijfsvoering maar helpen hen te verduurzamen. We richten ons vooral op de productiemiddelen waarmee zij hun doel kunnen realiseren.”

ABF werkt hard aan het intensiveren van de samenwerking met collega’s van andere onderdelen binnen de bank. “Het is belangrijk dat zakelijke relatiemanagers op de hoogte zijn van onze producten en diensten. Steeds vaker gaan we mee naar klanten om hen te adviseren over de financiering van duurzame productiemiddelen. Ook staan we op de ‘menukaart’ van de Sustainable Finance Desk binnen de bank. Zij adviseren collega’s en hebben direct contact met klanten over duurzame financieringsvraagstukken. Het is goed dat ons leaseaanbod hierin wordt meegenomen. Sustainable lease is voor veel bedrijven namelijk nog onbekend terrein, terwijl het voor de overgang naar een duurzaam bedrijfsmodel vaak uitkomst kan bieden om het financieel mogelijk te maken.”

Klanten helpen verduurzamen

ABF zet in op een verdubbeling van de duurzame activiteiten in 2019 ten opzichte van vorig jaar. “Die verdubbeling zien we op twee fronten: in de financiering van energiebesparende assets en in onze duurzame deals. Bij dat laatste kun je denken aan vendor-arrangementen, we noemen dit ook wel afzetfinanciering. Een goed voorbeeld is onze recent gesloten overeenkomst met Tesla. Klanten die een Tesla willen gaan rijden, kunnen via ons een leaseovereenkomst sluiten. Wij zijn een van de aanbieders voor Tesla in Nederland. Andere vendor-voorbeelden zijn een aantal grote energiebedrijven die we helpen met de financiering van de energietransitie van hun zakelijke klanten. Ook hebben we onlangs een overeenkomst gesloten met Mitsubishi voor de financiering van hun circulaire lift, de M-Use. Bedrijven betalen initieel mee aan de bouw van de lift en de rest gedurende de looptijd. ABF maakt de financiering hiervan mogelijk.”

Als het om energiebesparende assets gaat, financiert ABF zowel zonnepanelen van dertigduizend euro als zonnepanelenparken van tien miljoen euro. “Voor bedragen tot 250.000 euro is het binnen een dag rond, zonder additionele voorwaarden verstrekken we een 100 procent financiering. Tot één miljoen euro vraagt het afsluiten van de financiering een paar dagen. Vanaf één miljoen euro is het maatwerk, dit vraagt dan ook meer tijd. Op mijn wensenlijstje staat de financiering van ‘refurbished assets’. Dit is de financiering van productiemiddelen die vaak economisch zijn afgeschreven maar na een revisie en het wisselen van bepaalde onderdelen klaar zijn voor een tweede leven.”

De duurzame transitie versnellen

Hoezeer Claudio ook gedreven is om de duurzame transitie en circulaire economie te stimuleren, hij blijft ook realistisch. “We zijn een financiële instelling en uiteindelijk gaat het er ook om geld te verdienen, dat commerciële belang moeten we niet uit het oog verliezen. Gelukkig hoeft het één het ander niet uit te sluiten. Alhoewel we volop in ontwikkeling zijn om onze portefeuille duurzame financieringen uit te breiden, steekt deze nu nog schril af tegen onze reguliere leaseovereenkomsten. Vorig jaar bedroegen onze nieuw gesloten contracten aan sustainable deals zo’n 150 miljoen euro. Als je dat afzet tegen onze jaaromzet is dat ongeveer 7 procent. Hier zit dus nog best wat verbeterpotentieel.” Voor Claudio en zijn duurzaam gedreven collega’s een mooie motivatie om die omzetverdubbeling dit jaar te gaan realiseren.

Wil u meer te weten komen over duurzaam ondernemen? Neem eens een kijkje op onze Groen Doen-pagina.