Lease: de beste manier voor bedrijven om te verduurzamen?

img

Nieuws - 21 oktober 2019

Bijna twee derde van de leidinggevenden is van mening dat duurzaamheid de sleutel is om concurrerend te zijn in de huidige markt, zo blijkt uit een studie van de business school IMD. Het is goed voor het milieu, en consumenten willen steeds meer van milieubewuste bedrijven kopen. Als gevolg daarvan wordt duurzaamheid een intrinsiek onderdeel van leasingoplossingen. Bedrijven kijken steeds meer hoe dit type financiering hen kan ondersteunen bij het maken van de duurzaamheidsverschuiving, of het nu gaat om het ondersteunen van klanten bij het ontwikkelen en onderhouden van circulaire bedrijfsmodellen of het bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Geschreven door Miranda Stokkingreef, CEO ABN AMRO Asset Based Finance

 

Totaal lifestyle management

Leasing dwingt ons eerst en vooral na te denken over de levensduur van een product. Als u een product als service aanbiedt, en niet alleen als een sell & forget transactie, is het in uw belang om dat product zo lang mogelijk in omloop te brengen. U heeft de investeringskosten gemaakt en u wilt zo lang mogelijk een maandelijkse vergoeding ontvangen. Aan het einde van de levenscyclus loont het om de materialen te hergebruiken.

Michelin, de wereldleider op het gebied van bandenfabricage, biedt nu bijvoorbeeld verhuurbare banden aan. Het bedrijf heeft er belang bij om die banden van de schroothoop te redden en is hierdoor veel in staat om de materialen te hergebruiken.

Of het Nederlandse telefoonbedrijf KPN: het recyclet de waardevolle metalen in zijn handsets en gebruikt ze in nieuwe modellen. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over onderhoud en krijgen meestal om de paar jaar een nieuw model.

Deze 'circulaire economie' bootst de natuurlijke cycli na die we op onze planeet zien. Het gaat erom de levensduur van producten te verlengen door bedrijven en consumenten een economische stimulans te geven voor duurzaamheid - en er vervolgens voor te zorgen dat er een economische stimulans is voor hergebruik of recycling.

Duurzaamheid en een efficiënt gebruik van hulpbronnen zijn ook drijvende krachten geworden voor een groeiend marktaandeel. En de verandering in de kasstromen, bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse licentievergoedingen, in plaats van eenmalige vooruitbetalingen. Dit geeft bedrijven ook nieuwe financiële mogelijkheden. Lease staat centraal in deze meer zelfvoorzienende economie.

 

Investeren in efficiëntie.

Ten tweede is ‘groene lease’ een manier waarmee bedrijven kunnen investeren in nieuwere, efficiëntere en minder hulp bronnen intensieve apparatuur. In plaats van kapitaal te investeren in de aankoop van machines en dan metname oudere, minder efficiënte apparatuur is het zinvol om een financiële dienstverlener te benaderen en hen deze deal te laten financieren. De uitgaven zijn nauwer verbonden met het rendement.

ABN AMRO werkt al geruime tijd aan duurzame financieringsoplossingen. Dit werd is versterkt door het Akkoord van Parijs van 2016, dat bekend staat als COP21. De overheden hebben zich gecommitteerd aan lange termijn -doelstellingen die erop gericht zijn de stijging van de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C te houden.

In november 2018 lanceerde ABN AMRO haar vernieuwde strategie, gebaseerd op haar doel: Banking for Better, for generations to come. Een belangrijk onderdeel van deze vernieuwde strategie is het ondersteunen van klanten bij hun overstap naar duurzaamheid.

Kortetermijndenken schaadt onze klanten, hun economieën en de planeet. ABN AMRO streeft ernaar om in 2020 100 circulaire deals te financieren, met een totaal kredietvolume van € 1 miljard. ABN AMRO verhoogt haar duurzame financieringsvolume voor haar zakelijke klanten. De verwachting is dat dit volume in 2020 ten minste € 3 miljard zal bedragen.

 

Duurzame lease in actie

Als onderdeel van dat duurzaamheidsstreven ondersteunt ABN AMRO Lease onze klanten bij de verschuiving naar een groenere toekomst door de financiering van duurzame activa.

Een voorbeeld hiervan is het Nij Smellinghe ziekenhuis in Nederland. ABN AMRO Lease hielp bij de financiering van 5.500 zonnepanelen voor de parkeerplaats en 3.500 panelen op het dak. Een investering in een project van deze omvang is voor een ziekenhuis niet mogelijk. Maar met ons leasepakket produceert het vandaag 30% van zijn energie uit de zon. (Nij Smellinghe wil in 2030 voor 100% zelfvoorzienend zijn - en zelfs energie terugleveren aan het net vanuit haar duurzame capaciteit).

Veel van onze projecten richten zich op het milieu en schone energie, zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en energieopslagsystemen. Lease heeft energiebesparende activa gefaciliteerd van een zonne-installatie van 30.000 euro naar een zonnepark van 10 miljoen euro.

In het Verenigd Koninkrijk financierde ABN AMRO Lease drie deals voor 50 emissievrije elektrische bussen en hun oplaadinfrastructuur. De Britse overheid heeft toegezegd de verkoop van conventionele nieuwe diesel- en benzineauto's en bestelwagens vanaf 2040 stop te zetten. Een dergelijke verandering van de regelgeving in de richting van duurzaamheidsdoelstellingen kan voor bedrijven hoofdpijn veroorzaken. Maar dankzij lease konden we meer dan 25 miljoen pond voor deze activa financieren, waardoor de exploitanten op de verandering vooruit konden lopen.

 Steve Laws, relatiedirecteur van ons Britse Lease Specialist Asset Finance Team, zei destijds: "We zijn blij dat we een flexibele financieringsoplossing hebben geboden die bijdraagt aan dit duurzame initiatief.

 

Lange termijn rendement

Het andere kenmerk van veel van deze lease-overeenkomsten is dat ze zeer coöperatief zijn. Wij werken samen met Mitsubishi Elevator Europe om haar klanten te helpen bij de financiering van haar circulaire lift, de M-Use, die nu op 100 locaties in Nederland wordt ingezet.

Klanten betalen voor een deel van de bouwkosten, maar huren het liftsysteem effectief. Omdat Mitsubishi eigenaar blijft, is zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit betekent dat de M-Use langer meegaat dan standaard liften. Aan het einde van de levensduur recycleert Mitsubishi meer dan 95% van de materialen.

"Vanuit het oogpunt van lease is de Mitsubishi-deal spectaculair en een goed voorbeeld van hoe we het leaseaanbod uitbreiden", legt Robert Peterson, Product Development Manager, uit. "Liften kunnen een dure eenmalige investering zijn en deze deal elimineert het probleem van de initiële kosten. Een contract wordt getekend voor twee decennia, maar is eenvoudig te verlengen. Mitsubishi biedt ook een jaarlijkse professionele service, dus er zijn besparingen mogelijk. Als u klaar bent met het product, is het in het belang van Mitsubishi om de lift in gebruik te houden. Dat is geweldig vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook voor andere klanten die op zoek zijn naar een gereviseerde lift".

We hebben ook machines gefinancierd die biokunststof produceren en een thermische oven die gebruikt asfalt omzet in zand, grind en gips, die waardevol zijn voor andere processen. In al deze gevallen is leasing een goede match voor een efficiënt gebruik van grondstoffen en duurzaam rendement.

 

Duurzaamheid als een service

Die opbrengsten uit de circulaire economie zouden tegen 2030 alleen al in Europa in de orde van grootte van 1,8 biljoen euro kunnen liggen, volgens The Ellen MacArthur Foundation.

Zij werkt samen met bedrijven, overheden en de academische wereld om een kader op te bouwen voor een economie die herstellend en duurzaam van opzet is. De voorspelling is gebaseerd op zowel commerciële opbrengsten, nieuwe groei (die wordt beperkt door de toegang tot eindige hulpbronnen) als de lagere kosten van de milieueffecten.

Bedrijven hebben doorgaans meer een directe opwaartse spiraal nodig, zelfs als ze zich inzetten voor een duurzamere toekomst. En dat zijn er ook genoeg. Door over te stappen van de eenmalige verkoop van producten naar een ‘product-as-a-service’, kunnen ze sterkere, directere relaties met klanten ontwikkelen. Klanten kunnen bijvoorbeeld sneller upgraden naar nieuwe producten en de lopende cashflows helpen bij de financiering van onderzoek en ontwikkeling.

De overstap naar een product-as-a-servicemodel is natuurlijk niet zonder problemen, zelfs niet met de ondersteuning van een leaseprovider om een aantal financiële vragen van klanten te beantwoorden.

Hoe berekent u bijvoorbeeld de prijs per gebruik? Hoe robuust zijn uw asset-tracking mogelijkheden? Het internet of Things (IoT) belooft robuuste, realtime gegevens van apparatuur, die helpen bij het beheer van de onderhoudscomponent. Maar zijn uw systemen er wel op afgestemd?

Hoe zit het met eigen financiële modellering en capex? De overgang van klonterige cashflows naar een gestage stroom - zowel in als uit, mogelijk - is een interessante uitdaging voor elke CFO. Dan is er nog het risico dat de klant niet zo duurzaam is als uw nieuwe aanpak van lease. Hoe wordt de wanbetaling van de klant het best beheerd?

Dat is waar product-as-a-service zo goed past bij leasing (en, meer in het algemeen, bij asset finance). Een financiële dienstverlener met de juiste omvang en ervaring, kan zich aanpassen aan plotselinge schokken zoals het failliet gaan van een leasemaatschappij; of gebruik maken van diepgaande marktervaring om het krediet- en activarisicobeleid te optimaliseren.

Die combinatie van risicobewustzijn en een scala aan mogelijkheden voor activafinanciering is belangrijk. Het betekent dat we bijvoorbeeld intelligentere geavanceerde betalingen kunnen structureren. Voor het juiste project en het ideale risicoprofiel kan een meer 'holistische' financiële dienstverlener veel scherpere prijzen hanteren. Het betekent dat wanneer een klant overgangen wil maken, zoals de overstap naar een product-as-a-servicemodel, we weten hoe we in verschillende dimensies kunnen helpen.

 

Het leveren van duurzame huurcontracten

Of de financiële dienstensector nu wel of niet een morele verplichting heeft om duurzame projecten te helpen financieren, geen enkele financiële dienstverlener gaat huur- of kredietovereenkomsten of -leningen structureren enkel en alleen omdat een project of klant 'groen' is. Het is een kunst om een duurzaam huurvoorstel te maken.

Voor de financier is het waardevol om lokale kennis en bewustzijn van duurzaamheidskansen te hebben. Deze on-the-ground middelen hebben drie belangrijke aandachtsgebieden: kredietvoorwaarden, blokkerende kwesties en risico's. De financiële dienstverlener heeft een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van een duurzame huurovereenkomst. Het begrijpen van risico's is bijzonder belangrijk, niet in de laatste plaats omdat lokale projecten kunnen bijdragen aan een breder inzicht in de mogelijkheden die er in verschillende situaties zijn.

Onze toegang tot marktinzichten stelt ons bijvoorbeeld in staat een monitoring- en rapportagesysteem in stand te houden dat geschikt is voor een dergelijke snel veranderende omgeving.

Ook klantcommunicatie is belangrijk. Dat is waarom het zo belangrijk is om een relatie-gedreven benadering te hebben. Een verzoek van een klant om bijvoorbeeld een vloot elektrische scooters te leasen, is zelden een binaire beslissing. Veel hangt af van het te leasen product, de markt en de haalbare duurzaamheidsdoelstellingen.

Een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op die brede benadering van marktkennis, leidt meestal tot een genuanceerder resultaat, net als bij een recente lease-overeenkomst voor zonnepanelen. De apparatuur werd gemonteerd op monumentale gebouwen, een potentiële nachtmerrie op het gebied van planning en onderhoud. Maar het verkennen van de mogelijkheden en het inzetten van eerdere ervaringen maakte het haalbaar.

De fusie van ABN AMRO Lease met Commercial Finance is ook waardevol geweest voor onze klanten. Het samenvoegen van deze twee business lines tot ABN AMRO Asset Based Finance betekent dat we de expertise, kennis en kapitaal onder één dak hebben, waardoor we schaalvoordelen kunnen benutten, onze ervaring kunnen vertalen naar meer situaties en meer op maat gemaakte, risicobeheerde financieringsoplossingen kunnen bieden, maar ook grotere deals kunnen financieren.

Het is een veel duurzamer businessmodel en het zorgt ervoor dat steeds meer duurzame deals en bedrijfsmodellentransformaties met succes kunnen worden gerealiseerd.

Dit artikel is afkomstig uit de herfsteditie van World Leasing Review 2019. Daarnaast heeft de publicatie een plekje in de 2020-editie van World Leasing Yearbook.