Menu Sluiten
Nederland

Cultuur

Op dit moment zijn er bij ons ruim 250 medewerkers in dienst. De organisatie is zeer ambitieus, maar laat zich tegelijkertijd kenmerken door een persoonlijke en warme sfeer. De actieve personeelsvereniging draagt daar zeker aan bij.

ABN AMRO Lease hanteert 5 kernwaarden: vertrouwd, deskundig, ambitieus, ondernemend en gedisciplineerd. Deze kernwaarden dienen als kompas voor de omgang met elkaar en met het bedrijf.

Vertrouwd
Het vermogen vertrouwen te winnen en vertrouwen te geven; daarnaast vertrouwd raken met klanten en collega's door het opbouwen van plezierige en constructieve relaties en consequent stimuleren van effectieve samenwerkingsverbanden.

Deskundig
ABN AMRO Lease heeft vakkundige en vakbekwame medewerkers. Professionals met ervaring die het belang van de klanten én van ABN AMRO Lease voor ogen houden. Ze zijn bedreven in het vinden van nieuwe oplossingen of het toepassen van bestaande oplossingen in nieuwe situaties.

Ambitieus
De drang grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Gemotiveerd er méér uit te halen en steeds beter te worden. Niet alleen meedenken, maar voorop willen lopen met actuele ontwikkelingen.

Ondernemend
Het vermogen pro-actief en daadkrachtig vraagstukken aan te pakken en problemen op te lossen; daarin ook bereid zijn risico's te nemen en onbekende paden te betreden.

Gedisciplineerd
Het vermogen georganiseerd, zorgvuldig, gestructureerd en met oog voor kwaliteit de functie invulling te geven.