Strategie

Wij zijn een toonaangevende leasemaatschappij die door professionaliteit en bijzondere klantgerichtheid een duurzaam resultaat voor klanten en aandeelhouders neerzet. Onze leaseconstructies sluiten optimaal aan op de wensen en de situatie van onze (toekomstige) klanten. Daarin ligt onze toegevoegde waarde.

Lease is de ideale oplossing

Lease biedt ondernemers de ruimte om te ondernemen. Zeker in deze tijd is dat een belangrijk gegeven. Daarom willen wij lease als de meest aantrekkelijke optie voor de financiering van bedrijfsmiddelen nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Strategische pijlers

Ons streven is om, ondersteund door een gematigd risicoprofiel, onze positie in Nederland blijvend te versterken en een redelijk aandeel in de Europese markt te veroveren. Dit doen we door ons de komende jaren te concentreren op de volgende strategische pijlers:

  1. Elke klant een promotor: In alles wat we doen houden we het belang en de wensen van de klant in het oog. Het doel hiervan is tot een duurzaam resultaat te komen. Daarom houden wij geregeld een klanttevredenheidsonderzoek en nemen we bij innovaties altijd de mening van klanten mee.
  2. Bevlogen professionals: Grootschalige investeringen in kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen zijn voor organisaties van strategisch belang. Dat vraagt om het beste advies om misstappen te voorkomen. Wij zijn experts in het leasen van bedrijfsmiddelen en werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze expertise. Oplossingsgericht, betrokken, bevlogen, zijn daarbij onze drijfveren. Zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en onze concurrentiepositie behouden.

Deze pijlers leiden, samen met de intensieve samenwerking met onze collega’s van ABN AMRO en onze partners in de bedrijfsmiddelenmarkt, tot duurzame groei.