Bouw

De wereld op en rond de bouwplaats is veranderd, opdrachtgevers stellen andere eisen en duurzaamheid is van een trend de norm geworden.

Leasen biedt ruimte voor ondernemen
Het is niet veel ondernemers gegeven om, na jaren van crisis, nieuwe bedrijfsmiddelen uit eigen vermogen te financieren. Toch: wie nu niet investeert, loopt een grote kans aanstaande groei mis te lopen. Leasing biedt door haar flexibiliteit ondernemers in de bouwsector de ruimte om te ondernemen. De leaseconstructies van ABN AMRO Lease sluiten aan bij uw wensen en situatie en helpen u om duurzame resultaten te realiseren.

Bouwlocatie op postzegelformaat
Een trend binnen de bouwsector is de toegenomen vraag naar herontwikkeling in de binnenstad, met name in de Randstad. Maar hier bouwen vereist wel een andere manier van werken. De bouwlocatie is een bestaand pand; in plaats van het bouwrijp maken van bouwgrond, heb je te maken met een ‘bouwlocatie op postzegelformaat’. Prefab bouwmateriaal is hier een oplossing voor. Ook wordt zo het aantal bewegingen gereduceerd, waarmee de CO2-uitstoot en geluidsoverlast voor de omgeving beperkt blijven. Deze vorm van bouwen leidt tot de ontwikkeling van flexibele en zuinige machines die wellicht een goede vervanging zijn binnen uw machinepark

Circulair bouwen
Daarnaast nemen aannemers in hun bouwplannen steeds vaker het concept circulair bouwen mee. Daarbij wordt gebouwd met het oog op toekomstige bestemming of recycling van grondstoffen. Hierdoor ontstaat er een gesloten kringloop waarbij grond- en bouwstoffen niet verloren gaan. Bouwbedrijven kunnen zich, in een sterk concurrerende markt, onderscheiden door concepten aan te bieden waarin rekening is gehouden met deze kringloop.

Duurzaamheid loont
Bedrijven die aantonen dat hun CO2-footprint (de milieumaat voor het bedrijfsleven) goed is, kunnen dat meenemen in hun offerte. Duurzaamheid loont bij het behalen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) bij publieke aanbestedingen doordat er rekening wordt gehouden met de CO2-Prestatieladder. Opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder inzetten, belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Kortom, redenen genoeg om met een ‘duurzaamheidsbril’ op naar uw bedrijfsmiddelen te kijken: moet ik nu (her)investeren om straks de meeste besparingen én het beste rendement te realiseren? 

Meer weten over wat lease voor uw kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Rogier Bogaerts, Equipment Specialist.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze Salesdesk.

T: 088-5000 200
E: salesdesk@nl.abnamrolease.com