Veelgestelde vragen

Wat is lease? Welke leasevormen zijn er? Hoe werkt het?

In tegenstelling tot de meeste andere kredietvormen is lease een uitgesproken objectgerichte financiering. Dit wil zeggen dat de financiering onlosmakelijk is verbonden met het gefinancierde object. De looptijd van de lease-overeenkomst is afgestemd op de economische levensduur van het leaseobject.

De financieringsvorm Lease maakt het mogelijk om 100% van het investeringsbedrag te financieren. Een van de grote voordelen van lease: uw werkkapitaal wordt niet aangesproken. Zo blijft u in staat om direct in te spelen op veranderingen in de markt. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. U betaalt in vaste maandelijkse termijnen en het is bovendien vaak fiscaal aantrekkelijk.De

Leasevormen
Financiële lease is de meest voorkomende manier van het financieren van bedrijfsmiddelen. Bij deze vorm van lease komt het bedrijfsmiddel op de balance van de lessee te staan, ook wel "on-balance-lease" genoemd. ABN AMRO Lease wordt bij het aangaan van de overeenkomst, juridisch eigenaar. Hierom betalen wij inclusief de BTW uit aan de leverancier waar exclusief de BTW wordt gefinancierd. Aan het einde van uw contract, wordt het bedrijfsmiddel te koop aangeboden voor een vastgesteld bedrag zodat het juridische eigendom aan u wordt overgedragen.

Met Operationele lease staat het bedrijfsmiddel niet op uw balans. Deze vorm van lease wordt "Off-balance lease" genoemd. U betaalt ons een vast maandbedrag voor het gebruik van het door ons gefinancierde bedrijfsmiddel. Wij zijn juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel.

Als het contract afloopt, heeft u de mogelijkheid om het bedrijfsmiddel tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.

Vendor Lease is een opkomende vorm van leasing. De lease-overeenkomst komt tot stand door tussenkomst van de een verkoper van een leverancier van bedrijfsmiddelen, of een andere partij dan de leasemaatschappij zelf.