5 manieren om je bedrijf te verduurzamen

img

Nieuws - 06 december 2022

Verhitte klimaatdiscussies en stijgende energieprijzen. Strengere regelgeving en veeleisende consumenten. Strategische voordelen en leuke subsidies. Steeds meer ondernemers zien redenen genoeg om te verduurzamen. In dit artikel bespreken we vijf manieren waarop je dat kunt doen.

  1. Verduurzaam je bedrijfspand

Het verduurzamen van je bedrijfspand is een logische keuze als je wilt vergroenen. Volg  daarbij deze drie stappen: 1) Reduceer je energievraag, bijvoorbeeld door goed te isoleren; 2) Gebruik energie uit reststromen, bijvoorbeeld door warmteterugwinning, en uit hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld via zonnepanelen of een warmtepomp; en 3) Wees zuinig op fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld met een Hoog Rendementsinstallatie (HR), Ledverlichting of energiezuinige apparatuur.

Lees meer over het verduurzamen van je bedrijfspand of over duurzame objecten leasen

  1. Lease een duurzaam wagenpark

Je kunt ook je wagenpark en (rijdend) materieel verduurzamen. Denk daarbij behalve aan elektrische auto’s en busjes ook aan hybride en/of elektrische kranen, graafmachines en meer. De inzet van deelvoertuigen kan je voetafdruk ook verbeteren. Ook hier is leasen aantrekkelijk, juist nu de (energie)prijzen stijgen, omdat je hoge investeringen verruilt voor een helder en vast maandbedrag.

Geen trek in hoge investeringen? Bij ABN Amro Lease kun je eenvoudig bedrijfsmiddelen leasen

  1. Manage je afvalstromen en restproducten

Hoe gaat jouw organisatie om met afval? Eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van plastic met kartonnen of herbruikbare koffiebekers, maken al een verschil. Het scheiden en/of doorverkopen van reststromen wordt ook steeds gemakkelijker door het toenemende aanbod aan afnemers. En ga je een pand slopen? Maak dan maximaal gebruik van recycling, bijvoorbeeld door een betonvergruizer of een scheidingsstation te leasen.

  1. Maak duurzame afspraken met ketenpartners

Eigen duurzaamheid aardig op orde? Kijk dan naar wat je partners doen. Spreek hen aan op de voetafdruk van hun producten, diensten, verpakkingen en transport. Stel samen doelen. En communiceer die met de markt om je merkuitstraling te vergroenen.

  1. Betrek je medewerkers bij je duurzaamheidsbeleid

Je personeel kan grote invloed hebben op de duurzaamheid van je onderneming. Je kunt ze stimuleren om de auto te vervangen met de fiets of de trein. Je kunt ze ook actief betrekken in je verduurzamingsbeleid. Als daar voorstellen uitrollen die om investeringen vragen, zoals de overstap op elektrische auto’s of klimaatvriendelijker apparatuur, onderzoek dan leaseoplossingen om investeringskosten te drukken en je flexibiliteit te maximaliseren.

Benieuwd naar enkele duurzame bedrijfsmiddelen?

Bekijk ze hier

Meer relevante artikelen