5 perspectieven die onze kijk op diversiteit bepalen

img

Nieuws - 24 mei 2023

Een inclusieve, diverse cultuur draagt sterk bij aan de positieve maatschappelijke impact van je bedrijf, juist in een tijd waarin economische en sociale uitdagingen om veerkracht en vindingrijkheid vragen. Zoals het World Economic Forum het verwoordt in Diversity in the Workplace: 'Diversiteit is een morele verplichting, die bovendien ook leidt tot meer innovatie en winstgevendheid’. In dit artikel delen we 5 perspectieven die bepalend zijn voor onze kijk op diversiteit en inclusie.

1. Diversiteit betekent deel uitmaken van een groter geheel

Mei is de Europese maand van de diversiteit. Helena Dalli, Europese Commissaris voor Gelijkheid, nodigt organisaties uit om dit samen met haar ‘te vieren en zich sterk te maken voor diverse, inclusieve en gelijke werkplekken’. Als ABN AMRO maken we enthousiast deel uit van deze bredere beweging – op weg naar een betere toekomst voor iedereen.

Lees meer over de Europese maand van de diversiteit 2023

2. Verschillen maken ons sterker

ABN AMRO staat voor een organisatie die de diversiteit van de samenleving weerspiegelt – of het nu gaat om identiteit en geaardheid, cultuur, religie, gender, leeftijd, etniciteit of arbeidsbeperking. Diversiteit helpt ons om gelijke kansen te creëren, getalenteerde mensen aan te trekken en te behouden, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, en gezonde relaties op te bouwen met collega's, klanten en anderen met wie in contact komen.

3. Diversiteit vraagt om verandering

Diversiteit omarmen betekent dat je lef en daadkracht toont in het realiseren van verandering. Hieronder een aantal markeerpunten die wij al hebben gevierd:

  • We ondertekenden de Verklaring van Amsterdam, opgesteld door het internationale LGBTI+ platform Workplace Pride, spraken onze steun uit voor de Gedragsnormen van de Verenigde Naties, en ondertekenden ook het LGBTI-manifest van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (beter bekend als SDG’s).

Lees meer over Identiteit & geaardheid bij ABN AMRO

  • We zijn lid van de Financial Alliance for Women, we hebben de Women's Empowerment Principles van de VN ondertekend, en we ondersteunen het initiatief International Women's Community van onze collega Daniela Villegas uit het Verenigd Koninkrijk.
  • Enkele van onze collega’s hebben samen met de Refugee Talent Hub en de gemeente Amsterdam het Reboot-programma opgezet, waarmee ze 80 statushouders aan zinvol werk hebben geholpen.
  • Met ons B-Able programma zoeken en creëren we geschikte banen binnen ABN AMRO voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo hebben sommige filialen ‘Warm Welkom-medewerkers’ in dienst, die bezoekers verwelkomen. In onze Sign Language Coffee Bar werken ‘gebaarista’s’ – collega's die doof of slechthorend zijn en bestellingen opnemen in gebarentaal.

Lees meer over deze initiatieven: Talent kent geen beperking

4. Diversiteit betekent: doelen stellen

Onze Executive Board streeft naar een organisatiecultuur waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. We beseffen dat een gelijkwaardiger wereld begint bij onszelf. Hieronder enkele doelen die we voor ogen hebben om hieraan bij te dragen:

  • In 2025 willen we 35% vrouwen in de top- en subtopfuncties binnen onze bank, en we streven naar 45% vrouwen in de laag onder de Executive Board;
  • Tot 2025 willen we jaarlijks 20 statushouders aannemen voor zinvol werk bij de bank – werk dat letterlijk een beroep doet op hun kwaliteiten en zicht geeft op financiële zelfstandigheid en een stabiele toekomst;
  • We streven ernaar om het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat bij ons in dienst is te verhogen van 125 naar minimaal 225 in 2025;
  • We monitoren en verbeteren onze activiteiten voortdurend: elk kwartaal brengen we onze voortgang richting deze diversiteitsdoelen in kaart.

Hoe functioneert het diversiteitsmanagement binnen uw bedrijf? Probeer het zelfbeoordelingsinstrument voor diversiteit van de EU

5. Diversiteit vraagt om samenwerking

We delen onze kennis en ervaringen graag met anderen die zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Met dat doel hebben we ons aangesloten bij verschillende organisaties en netwerken, zoals Fempower Your Growth, Agora, Ctalents, Workplace Pride, DDB diversiteit in bedrijf, Onbeperkt aan de Slag, New Bees, Talent naar de Top, Topvrouw van het Jaar en Emma at Work.

Ontdek meer over onze partners voor diversiteit en inclusie

Vindt u deze 5 invalshoeken inspirerend? Ontdek wat we nog meer doen om van ABN AMRO ‘een bedrijf waar je jezelf kunt zijn’ te maken of bekijk ons diversiteits- en inclusiebeleid