Mensen zijn de belangrijkste troef voor elke organisatie. Zij zijn het die de relaties met klanten hebben, onze producten en processen innoveren, en samenwerken om de best mogelijke service te leveren. Het is dan ook logisch dat we in hen investeren door ondersteuning, begeleiding en infrastructuur te bieden die zorgen dat ze de tijd die ze bij ABF doorbrengen naar waarde schatten. Het People & Culture Transition Team is een gevarieerde representatieve groep collega's uit onze business die de verantwoordelijkheid neemt voor de initiatieven die dit ondersteunen, bovenop hun normale dagtaak. We doen dit in nauwe afstemming en samenwerking met onze AAB stakeholders en partners om ervoor te zorgen dat we volledig op één lijn zitten met de strategie van de bank. Onze missie is om anderen de ruimte te geven om te slagen, en dat geldt voor collega's, klanten en onze interne en externe partners. We weten dat we succesvol zijn als we een groep van diverse mensen behouden, ontwikkelen en aantrekken, die bijdraagt aan een inspirerende en ambitieuze ABF-cultuur.

Diversiteit en inclusie

Meedoen voelt als een recht dat we allemaal zouden moeten hebben, maar dat is niet altijd het geval, en het is iets dat ABF ongelooflijk serieus neemt. Ieder van ons moet een gelijke stem en perspectief hebben, en dezelfde kansen om te slagen als de persoon naast ons. We weten ook dat een divers personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenlevingen die we van dienst zijn, innovatiever, aantrekkelijker, creatiever en productiever is. Dit is een omgeving waarin we allemaal willen werken, dus we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we in alles wat we doen op een diverse en inclusieve manier te werk gaan.

Wellbeing

Ons geestelijk en lichamelijk welzijn staat centraal in wie we zijn, en als werkgever met verantwoordelijkheidsgevoel willen we ervoor zorgen dat we hier een positieve invloed op hebben. De afgelopen jaren is hier veel aandacht aan besteed, en er zullen maar weinigen onder ons zijn die er niet op de een of andere manier mee te maken hebben gehad. Met de toename van werken op afstand en geïsoleerd werken, en het jongleren van werk en privéleven, moeten we ruimte bieden aan collega's om hen te ondersteunen. In de afgelopen maanden hebben we ook Maatschappelijk Welzijn en Verantwoordelijkheid aan deze werkstroom toegevoegd, om het uitstekende werk te bundelen dat veel collega's in de samenleving doen om goede doelen te steunen. ABF maakt deel uit van de gemeenschappen in een aantal landen en we willen collega's helpen om iets terug te geven, en ook om aan te sluiten bij onze duurzaamheidsstrategie.

Cultuur

Als internationale organisatie opereren we als een aantal levendige sub-culturen, maar het is ook belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten als je de ABF Cultuur binnenstapt. Om dit te bereiken hebben we mogelijkheden gecreëerd voor leiders om hun eigen ervaringen met het werken met verschillende nationaliteiten te delen, en om hun eigen aanpak toe te lichten. Door te laten zien hoe we door anderen worden gezien, en hoe percepties tot stand komen, beginnen we meer begrip en samenwerkingsgeest te kweken. Toen we ABF wilden definiëren, zijn we eerst bij onze collega's te rade gegaan. Eind 2020 hebben we al onze collega's gevraagd na te denken over wat voor hen belangrijk is, wat ze vandaag om zich heen zien en wat ze graag zouden willen zien. Hieruit is onze cultuurstrategie ontstaan, die ervoor moet zorgen dat ABF de beste mensen voor onze klanten kan aantrekken, ontwikkelen en behouden.