Financiële Lease met pandrecht

Wat is Financiële Lease met pandrecht?

U kunt deze leasevorm vergelijken met lenen: u bent zowel juridisch als economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel en geeft het in onderpand aan de bank of leasemaatschappij. Het voordeel is dat het bedrijfsmiddel in elk opzicht uw eigendom is, maar u de investering niet in één keer hoeft te betalen. Hierdoor legt u veel minder beslag op de liquide middelen van uw onderneming en blijft u flexibel genoeg om snel te reageren op nieuwe omstandigheden. Bij deze vorm van leasen staat het lease-object op de balans van uw bedrijf.

Wat zijn mijn voordelen van Financiële Lease met pandrecht?

 • U heeft de mogelijkheid unieke bedrijfsmiddelen te financieren
 • Overzichtelijke kosten door een vast termijnbedrag
 • U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren. Hierdoor hoeft u geen beroep te doen op uw werkkapitaal
 • Nieuwe bedrijfsmiddelen zijn direct binnen handbereik
 • Financiering van bedrijfsmiddelen tot aan het einde van de economische levensduur

Waar moet u op letten?

 • Het bedrijfsmiddel is onderpand voor de lease. U kunt het niet verkopen zonder onze toestemming
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen
 • U gaat voor een langere periode een financiële verplichting aan

Wanneer bent u persoonlijk aansprakelijk voor de lease? 

Heeft u een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of bent u lid van een Maatschap? Bent u hoofdelijk aansprakelijk of staat u borg voor onze vorderingen op uw B.V. of N.V.? Dan bent u in de meeste gevallen persoonlijk aansprakelijk voor vorderingen die wij op u of uw onderneming hebben. Dit betekent dat wij aanspraak kunnen maken op uw privévermogen.

Hoe betaalt u de financiering terug?

U betaalt iedere maand of ieder kwartaal een vast termijnbedrag. Dit termijnbedrag bestaat uit rente en aflossing. De hoogte van het termijnbedrag hangt af van:

 • Het rentepercentage
 • De looptijd (afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel)
 • De hoogte van het financieringsbedrag
 • De (eventuele) slottermijn

Wat is het rentepercentage?

ABN AMRO Lease bepaalt de hoogte van het rentepercentage tijdens de beoordeling van uw aanvraag. Wij kijken onder andere naar de branche waarin u actief bent, hoe ervaren u bent en hoe lang uw onderneming bestaat. Daarnaast beïnvloedt de looptijd van de lease, het financieringsbedrag en een eventuele slottermijn het rentepercentage. Het rentepercentage staat vast gedurende de looptijd van de lease en verandert dus niet. Het rentepercentage is minimaal 1,00% en maximaal 14,00% per jaar.

Betaalt u nog andere kosten?

Naast rente betaalt u kosten voor de financiering in de vorm van provisies en andere kosten, zoals eenmalige administratiekosten of een eenmalige afsluitprovisie.

Wij kunnen daarnaast andere kosten bij u in rekening brengen, bijvoorbeeld:

 • Incassokosten, als u uw afspraken met ons niet nakomt
 • Vertragingsrente, als u te laat betaalt
 • Een vergoeding bij vervroegde terugbetaling. De voorwaarden staan in de Algemene Voorwaarden bij uw leaseovereenkomst
 • Kosten voor de behandeling van uw leaseovereenkomst door de afdeling Bijzonder beheer, als uw bedrijf bijvoorbeeld in financiële problemen verkeert

Hoe lang duurt de financieringsaanvraag?

De doorlooptijd van een financieringsaanvraag verschilt en varieert  tussen een dag en een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw financieringsaanvraag en of u alle benodigde stukken direct kunt overhandigen.

Heeft u vragen? Wij zijn graag uw financiële rechterhand. Neem direct contact met ons.