Waarom zakelijke bezwaren tegen CO2-reductie geen stand houden

img

Nieuws - 17 november 2021

Er is een groeiende realisatie dat met spoed actie moet worden ondernomen om de klimaatcrisis aan te pakken en bedrijven spelen daarin een cruciale rol. Maar verandering stuit onvermijdelijk op weerstand en bezwaren worden opgeworpen door interne en externe belanghebbenden, zoals personeel, leveranciers en klanten.

Terwijl de wereld langzaam herstelt van de schade die door Covid-19 is aangericht, heeft 2021 aangetoond dat de volgende mondiale crisis er echt aan komt en dat bedrijven een grote rol spelen bij het beperken van de schade.

 

Onmiddellijke actie nodig

Wetenschappers waarschuwen dat de koolstofuitstoot dit decennium met 45% moet worden verminderd als de wereld de opwarming van de aarde tot 1,5°C wil beperken en onomkeerbare gevolgen wil voorkomen. In een recent rapport van het Internationaal Energieagentschap wordt echter gewaarschuwd dat de kooldioxide-emissies dit jaar naar verwachting de op één na grootste jaarlijkse stijging in de geschiedenis zullen vertonen. Na de financiële crisis van 2008, toen de economieën zich herstelden van de wereldwijde recessie, deed zich een soortgelijke emissiestijging voor.

 

Bovendien bleek uit een eerder dit jaar gepubliceerde VN-analyse dat de mondiale kooldioxide-emissies een vernietigend stijgende lijn vertonen, ondanks nieuwe plannen van tientallen landen om de CO2-uitstoot terug te dringen, waaronder landen met een grote uitstoot zoals de VS en de EU.

 

Bedrijven moeten de strijd aangaan

De vermindering van de CO2-uitstoot is duidelijk een essentieel onderdeel van de strijd tegen de klimaatverandering en moet een belangrijk onderdeel vormen van de strategieën van bedrijven, ongeacht hun omvang.

Men verwacht steeds meer dat bedrijven de verantwoordelijkheid nemen en hier transparant over zijn. Er is niet één oplossing voor CO2-reductie. Bedrijven moeten individueel nagaan wat zij kunnen doen om duurzamer te worden en moeten bezwaren tegen dergelijke duurzaamheidsinitiatieven pareren.

Wij zetten drie veel voorkomende bezwaren op een rij en geven de tegenargumenten om te bewijzen dat het nu tijd is voor heroverweging en actie.

Dit is snel een achterhaald argument aan het worden. De verschuiving naar meer duurzaam bewuste consumenten vertoont al jaren een stijgende lijn en werd, zoals meerdere ontwikkelingen, gestimuleerd door Covid-19. Een recent rapport van Economist Intelligence Unit, in opdracht van het WWF, onthulde dat de populariteit van Google-zoekopdrachten met betrekking tot duurzame goederen sinds 2016 wereldwijd met 71% is toegenomen. De vraag naar duurzame goederen is vooral toegenomen in landen met hoge inkomens, zoals het VK, de VS, Duitsland, Australië en Canada. Maar deze trend is ook te zien in opkomende landen. In China zegt 41% van de consumenten milieuvriendelijke producten te willen, en in India is de verkoop van 'natuurlijke' [biologische] producten sinds 2018 met 13% gestegen.

 

"Overschakelen op duurzaamheid is kostbaar"

Op korte termijn misschien wel maar de verandering levert op de lange termijn waarde op. Het omschakelen van bedrijfspraktijken om milieuvriendelijker te zijn, kan duur zijn in de aanloopkosten. De kostenbesparingen zijn niet altijd voldoende om de initiële investering te compenseren. Of het nu de aanschaf van duurzamere apparatuur is, het opleiden van personeel en klanten over nieuwe praktijken of een marketingcampagne om uw groene referenties te promoten.

Maar op lange termijn kan het de winst verhogen, aangezien consumenten op zoek gaan naar duurzamere producten en bereid zijn om meer te betalen om hun overtuigingen te ondersteunen. Uit PwC's 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey bleek bijvoorbeeld dat de helft van alle ondervraagde consumenten wereldwijd aangaf nog milieuvriendelijker te zijn geworden. Een stijging van bijna 20% sinds 2019. Bovendien kunnen bedrijven die aan de normen voldoen betere toegang tot markten krijgen, waardoor de vraag naar hun goederen en diensten groeit.

 

"Meer werken op afstand en minder reizen heeft onze CO2-uitstoot al verminderd, dat is genoeg"

Het is waar dat beperkingen en gedragsveranderingen als gevolg van de Covid-pandemie de koolstofuitstoot van veel bedrijven hebben verminderd, maar die zijn mogelijk tenietgedaan door een toename van andere activiteiten. Het internet, de cloud en digitale opslag genereren hoge koolstofemissies. In het VK is het internetgebruik vorig jaar bijvoorbeeld verdubbeld als gevolg van Covid, zo onthulde BT Openreach. Ondertussen heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat het cloudgebruik bij de overgrote meerderheid van de wereldwijde organisaties (9 van de 10) iets of aanzienlijk hoger lag dan aanvankelijk gepland, zo blijkt uit het Flexera 2021 State of the Cloud Report. De voetafdruk van het internet en de systemen die het ondersteunen is goed voor 3,7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met die van de luchtvaartindustrie. Voorspeld wordt dat deze uitstoot tegen 2025 zal zijn verdubbeld, aldus onderzoek van Climate Care. Er zijn verschillende manieren, zowel grote als kleine, om de digitale CO2-voetafdruk van uw bedrijf te verkleinen.

 

Hoe ABN AMRO kan helpen

Wat heeft een bank met duurzaamheid te maken? Uit recent onderzoek blijkt dat de financiële wereld een belangrijke rol speelt bij de verduurzaming van bedrijven. Uit een onderzoek van advocatenkantoor Addleshaw Goddard onder 1.000 algemeen en financieel directeuren, beleggers en verzekeraars in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland blijkt dat 92% van de ondervraagde bedrijven door hun bank is beïnvloed om duurzamer te worden. Banken waren de belangrijkste beïnvloeders, gevolgd door de overheid, beleggers en verzekeraars.

Een van de strategische pijlers van ABN AMRO is het ondersteunen van onze klanten bij de overgang naar duurzaamheid. De bank heeft een duurzame strategie geformuleerd met langetermijnambities op het gebied van klimaatverandering en de circulaire economie. Als financiële rechterhand bieden wij klanten specifieke expertise op het gebied van duurzaamheid en verwerken die in producten en diensten.

Bij ABN AMRO Asset Based Finance kunnen wij de overgang van bedrijven naar duurzaamheid financieren via asset based finance-oplossingen zoals factoring (ABN AMRO Commercial Finance) of leasing van apparatuur (ABN AMRO Lease), omdat deze helpen liquiditeit vrij te maken voor duurzame investeringen.

Neem contact met ons op  om te ontdekken hoe wij ruimte kunnen creëren voor uw bedrijf om de overgang te maken naar een duurzame toekomst op lange termijn.