Stap voor stap naar een duurzame financiering

img

Nieuws - 04 juni 2021

Duurzaam ondernemen is voor uw bedrijf van cruciaal belang. U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheid voor uw toeleveringsketen en u wilt op lange termijn waarde creëren voor uw stakeholders.

Voor ABN AMRO is duurzaamheid meer dan een modewoord. Vanuit onze vestigingen in het hart van Europa ondersteunen wij actief bedrijven die duurzaam ondernemen of daarnaar streven. Wij bieden een reeks flexibele financieringsoplossingen die de overgang naar duurzamere bedrijfsmodellen ondersteunen. Daarbij staan wij altijd klaar om als financiële rechterhand op te treden.

Wij laten u de 6 stappen zien van de weg naar een duurzame financiering.

Stap 1: Bepaal uw duurzaamheidsstrategie

Aan het begin van een duurzame financiering staat het opstellen van een strategie en langetermijnplanning voor duurzaamheid door en voor de onderneming. Hierbij ligt de nadruk vooral op de identificatie van en de strategische positionering ten opzichte van de voornaamste stakeholders (investeerders, klanten, werknemers, leveranciers, enz.).

Stap 2: Analyse van de status quo en vaststelling van KPI's

Om de huidige situatie in kaart te brengen, moeten geschikte parameters (de zogenaamde Key Performance Indicators of kernprestatie-indicatoren) worden vastgesteld, rekening houdend met de belangrijkste belanghebbenden en hun behoeften. Daarnaast moet de eigen duurzame voetafdruk van het bedrijf meetbaar worden gemaakt. Deze parameters, samengevat als niet-financiële prestatie-indicatoren, worden regelmatig opgesteld en geactualiseerd in bijvoorbeeld het "Global Reporting Initiative".

Stap 3: Duurzame projecten definiëren

De selectie van mogelijke projecten of de beschrijving van duurzame bedrijfsmodellen is gebaseerd op het bedrijfsdoel van uw onderneming. Een mogelijkheid tot oriëntatie biedt de EU-Taxonomie voor duurzame activiteiten.

Stap 4: Kosten-batenanalyse

Een zorgvuldige kosten-batenanalyse van de investeringsbeslissing of het beoogde bedrijfsmodel, is essentieel om te controleren of de inhoud voldoende duurzaam en economisch levensvatbaar is. Door bewuste structurering en afbakening van niet-duurzame bedrijfsactiviteiten kan transparantie en de daaropvolgende traceerbaarheid van de duurzame effecten worden bereikt.

Stap 5: Rapportage en toezicht

Na definiëring van de duurzaamheidsstrategie door een reeks passende maatregelen (bijvoorbeeld door middel van externe certificeringen, verificaties of productlabels, uitbreiding van de gedragscode, aanpassingen van het ondernemingsbestuur, enzovoort), is een consistente rapportage en monitoring belangrijk. Dit maakt gerichte controle en uiteindelijk een verbetering mogelijk van de belangrijkste duurzaamheidsparameters die in de KPI's zijn vastgelegd.

Stap 6: Keuze van de juiste financieringspartner

De zesde en laatste stap op de weg naar een duurzame financiering is de keuze van een geschikte financieringspartner. Een goede financieringspartner heeft inzicht in de individuele eisen en behoeften van uw onderneming. Maar de beste financieringspartner implementeert uw duurzaamheidsstrategie in de financieringsstrategie van uw onderneming.

Meer informatie:

Wilt u een adviesgesprek of hebt u vragen over de duurzame financieringsoplossingen die wij aanbieden? Neem dan contact met ons op.

 

Meer relevante artikelen