Insights: Verkenning van de markt voor groene IT

img

Nieuws - 29 juni 2021

Een minderheid van de IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO, in samenwerking met PanelWizard.

Digitalisering speelt een belangrijke rol in onze samenleving en het bedrijfsleven. Denk aan alle benodigde software en hardware om thuis te werken, slimme gebouwen en precisielandbouw. Het is duidelijk dat digitalisering veel mogelijkheden biedt, maar er is ook een keerzijde. Digitalisering veroorzaakt een grote belasting voor het milieu, zowel qua energie- als grondstoffenverbruik.

Duurzaamheid als criterium

Toch neemt slechts 35 procent van de IT-beslissers duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop. Besluiten worden veelal genomen op basis van bepaalde KPI's, waarin de nadruk ligt op bijvoorbeeld snelheid en continuïteit. Er is echter een lichtpuntje. IT-bedrijven die duurzame producten en diensten aanbieden zien een lichte groei in de vraag naar het aanbod.

Overheidsingrijpen gewenst

Het is duidelijk dat de markt voor duurzame IT een duw in de rug nodig heeft. Zo kan het definitief een plekje krijgen in het digitale ecosysteem. Om dit te realiseren is overheidsingrijpen gewenst, zoals subsidies en regelgeving. ABN AMRO meldt teven dat IT-bedrijven de markt kunnen helpen door transparant te zijn over hun duurzaamheidsinspanningen en de handen ineen te slaan met andere ketenpartners voor experimenten en kennisuitwisseling.

Het complete rapport over verduurzaming in de IT bekijkt u hier.

Meer relevante artikelen